info@dbasket.in

info@dbasket.in

Shopping Cart

Chicken poratta kizhi

₹ 126.00 ₹ 180.00

Chicken poratta kizhi

₹ 126.00 ₹ 180.00

kizhi Beef poratta

₹ 126.00 ₹ 180.00

kizhi Beef poratta

₹ 126.00 ₹ 180.00

Chilly gopi

₹ 98.00 ₹ 140.00

Chilly gopi

₹ 98.00 ₹ 140.00

Chilly panner

₹ 105.00 ₹ 150.00

Chilly panner

₹ 105.00 ₹ 150.00

Chilly beef

₹ 126.00 ₹ 180.00

Chilly beef

₹ 126.00 ₹ 180.00

Chilly chicken

₹ 119.00 ₹ 170.00

Chilly chicken

₹ 119.00 ₹ 170.00

Mixed fried rice

₹ 126.00 ₹ 180.00

Mixed fried rice

₹ 126.00 ₹ 180.00

Chicken fried rice

₹ 119.00 ₹ 170.00

Chicken fried rice

₹ 119.00 ₹ 170.00

Egg fried rice

₹ 112.00 ₹ 160.00

Egg fried rice

₹ 112.00 ₹ 160.00

Veg fried rice

₹ 105.00 ₹ 150.00

Veg fried rice

₹ 105.00 ₹ 150.00

Arabian special Alfaahm qtr

₹ 84.00 ₹ 120.00

Arabian special Alfaahm qtr

₹ 84.00 ₹ 120.00

Arabian special Alfaahm half

₹ 161.00 ₹ 230.00

Arabian special Alfaahm half

₹ 161.00 ₹ 230.00