info@dbasket.in

info@dbasket.in

Shopping Cart

Porotta Plate Shawarma

₹ 100.00 ₹ 120.00

Porotta Plate Shawarma

₹ 100.00 ₹ 120.00

Porotta Shawarma

₹ 80.00 ₹ 100.00

Porotta Shawarma

₹ 80.00 ₹ 100.00

Plate Shawarma

₹ 80.00 ₹ 100.00

Plate Shawarma

₹ 80.00 ₹ 100.00

Roll Shawarma

₹ 50.00 ₹ 70.00

Roll Shawarma

₹ 50.00 ₹ 70.00

Alfalm Chicken Qtr

₹ 120.00 ₹ 140.00

Alfalm Chicken Qtr

₹ 120.00 ₹ 140.00

Alfalm Chicken Half

₹ 200.00 ₹ 250.00

Alfalm Chicken Half

₹ 200.00 ₹ 250.00

Alfalm Chicken Full

₹ 310.00 ₹ 400.00

Alfalm Chicken Full

₹ 310.00 ₹ 400.00

Shawai Chicken Qtr

₹ 120.00 ₹ 140.00

Shawai Chicken Qtr

₹ 120.00 ₹ 140.00

Shawai Chicken Half

₹ 200.00 ₹ 250.00

Shawai Chicken Half

₹ 200.00 ₹ 250.00

Shawai Chicken Full

₹ 310.00 ₹ 400.00

Shawai Chicken Full

₹ 310.00 ₹ 400.00

Chicken Kondattam

₹ 120.00 ₹ 140.00

Chicken Kondattam

₹ 120.00 ₹ 140.00

Chemeen Fry

₹ 150.00 ₹ 170.00

Chemeen Fry

₹ 150.00 ₹ 170.00